Hjem
 
Antall besøkende:   35760
 
Gode grunner
 
Argumenter mot
 
 
 
Kontakt oss
 
 
Folkeaksjonen for boplikt


befolkningsendring2007
Thursday 05. July 2012

Befolkningsendring, Tjøme siden bopliktvalget i 2007

Siste statistikk fra SSB med hensyn på befolkningsendring på Tjøme.

Årlig netto befolkningstilvekst er ca 1% per år. Barnekullenes størrelse er stabile. En ørliten tendens til anti-forgubbing i og med at antallet døde er større enn anntallet fødte.


Neste >
     
Bakgrunn
 
Statistikk
 
Intervjuer
 
Debatt
   
List etter dato
 
Boplikt-tjome is hosted and designed by Iris Informatikk