Hjem
 
Antall besøkende:   35760
 
Gode grunner
 
Argumenter mot
 
 
 
Kontakt oss
 
 
Folkeaksjonen for boplikt


ordførerne
Friday 31. August 2007

GODT RÅD!   BRUK STEMMERETTEN


ImageTre tidligere ordførere: Egil Jahre (H), Ola Gjertsen (H)og Roar Tandberg (AP ) råder Tjømes befolkning til å bruke stemmeretten ved årets kommunevalg 10. september.

De mener at dette er det viktigste valget siden boplikten ble innført i Tjøme. De har selv gjennom til sammen 28 år som Tjømes ordførere medvirket til at Tjøme er en attraktiv kommune og et meget godt sted å bo. Et nesten enstemmig kommunestyre ledet av framsynte Høyrepolitikere innførte boplikten for 30 år siden.

ImageNær 80 kommuner i Norge har bopliktbestemmelser d.v.s. at de har innført vedtekter til konsesjonsloven som regulerer at fastboende eiendommer må selges som helårsboliger og ikke ferieboliger.

Kontrollen med boplikten er enkel, kun en undersøkelse med Folkeregistret vil være nødvendig. Deretter må uregelmessigheter og lovbrudd følges opp av kommunens administrasjon og offentlige myndigheter. Kontrollen med boplikten har vært fraværende de siste årene og dette er en medvirkende årsak til at folketallet på Tjøme har hatt en stagnasjon og nedgang. Kommunens administrasjon har blitt pålagt av det politiske flertall, FRP og H ,  ikke å prioritere arbeidet med kontroll av boplikten ved salg av helårsboliger. Dersom det blir politiske endringer etter valget bør bopliktbestemmelsene innskjerpes og kontrolleres bedre.

Boplikten har også en skattemessig konsekvens ved at en betaler skatt i den kommunen en har sin primærbolig noe som medfører at Tjøme taper millioner i årlig skatteinngang.

Befolkningsveksten i Tjøme var enkelte år på 90-tallet høyest i Vestfold. Dette har stoppet opp og er for tiden negativ. Siden år 2000 er det gitt nesten 200 byggetillatelser i Tjøme uten at folketallet har steget, samtidig som barnetallet på Lindhøy og Hvasserskolen synker. En av årsakene er at ikke alle som kjøper helårsbolig på Tjøme tilflytter kommunen og at hus på Tjøme blir så dyre at unge barnefamilier ikke har råd til å kjøpe disse.

Da Egil Jahre ble valgt til Ordfører i 1975 var folketallet på Tjøme 3143 pers. Da  Ola Gjertsen sluttet som ordfører i 1991 var folketallet 3887 pers. og da Roar Tandberg sluttet som ordfører i 2003 var folketallet steget til 4541 pers. Siden har folketallet stagnert. 

Høyre har tatt et klart standpunkt om å avskaffe boplikten. Årsmøtet i Tjøme Høyre ga et knapt flertall for dette. Høyre var delt og flere sentrale politikere har meldt seg ut av partiet.

Tjøme Fremskrittsparti har forsøkt å oppheve boplikten i inneværende valgperiode men fikk ikke flertall for det tiltross for at Ordfører Per Hotvedt-Nilsen før kommunevalget i 2003 uttalte i en valgdebatt at FRP ville beholde boplikten.  Etter to opprivende årsmøter hvor sentrale medlemmer ønsket folkeavstemming om boplikten endte det med at flere meldte seg ut av FRP og andre ble ekskludert. Tjøme FRP vil avskaffe boplikten.

Tjøme Arbeiderparti vil beholde boplikten.

Tjømelista vil beholde  boplikten.

Tjøme Kristelig Folkeparti vil  beholde boplikten.

Tjøme SV vil beholde boplikten.

Tjøme Venstre vil beholde boplikten.

VI OPPFORDRER DERFOR ALLE SOM ØNSKER AT TJØME FORTSATT SKAL VÆRE EN GOD HELÅRS BOKOMMUNE OM Å MØTE OPP OG AVGI STEMME PÅ ET AV DE PARTIENE SOM VIL BEHOLDE BOPLIKTEN. 


< Forrige   Neste >
     
Bakgrunn
 
Statistikk
 
Intervjuer
 
Debatt
   
List etter dato
 
Boplikt-tjome is hosted and designed by Iris Informatikk