Hjem
 
Antall besøkende:   35760
 
Gode grunner
 
Argumenter mot
 
 
 
Kontakt oss
 
 
Folkeaksjonen for boplikt


reinert
Friday 31. August 2007

Boplikt – propaganda og fakta.


ImageMange nordmenn har vært i Venezia. Selv om det er en dyr fornøyelse har mange unt seg en gondoltur. Har man romantisk idé om Venezia kan man tenke seg at gondolieren – en yrkesgruppe med monopol og høye priser – ror hjem etter endt arbeidstid, fortøyer gondolen utenfor og går inn til middagsbordet

Slik er det ikke. På samme buss som rengjøringspersonalet fra Venezias hoteller skramler de fleste gondolieri til og fra jobben på en buss fra Mestre på fastlandet. Veldig mange av husene og leilighetene i selve Venezia er kjøpt opp av folk utenfra som ikke bor i dem. Dette har drevet prisene på hus og leiligheter i været slik at folk som har vært ”innfødte” i generasjoner ikke har råd til å bo der.
Hensikten med en boplikt, slik som den for mange år siden ble innført av Høyre-flertallet på Tjøme, er å dele opp boligmarkedet i to ulike markeder. Målet med denne todelingen var å forhindre at kjøpekraftige personer som ikke ønsker å bo i kommunen driver prisene på hus til værs, slik at de som gjerne vil bo her ikke har råd til å bo der. Tjøme Kommune ønsket at ikke det samme skulle skje på Tjøme som i Venezia.    
Konsekvensen av dette er selvfølgelig at prisene på fastboende eiendommer ligger lavere enn på fritidseiendommer. Det gjør at det er lettere for folk i etableringsfasen, når utgifter og gjeld er store, å sette bo på Tjøme. Uten tvil fører dette til at det bor flere unge mennesker på Tjøme enn det ellers ville gjort, og også at det dermed er flere skolebarn enn det ellers ville vært.     
Norman Aanesland, professor ved det som tidligere het Norges Landbrukshøyskole, hevder det motsatte: at boplikten gjør at nyetableringer vil synke: ”Dette som følge av at man ikke lenger kan selge disse eiendommene som feriesteder. Dette fører igjen til at færre unge vil kjøpe eiendommer på slike steder. De unge tar ikke sjansen på å investere i bolig i en kommune der prisutviklingen ikke henger med prisutviklingen ellers i landet.” Det er nå over 30 år siden Tjøme innførte boplikten, og i den perioden har befolkningen på Tjøme økt med nær 50 prosent, fra i overkant av 3000 til 4500 innbyggere i dag. Aaneslands teorier har vist seg til de grader ikke å stemme med virkeligheten.
For en del år siden satt Prof. Aanesland og jeg som de to betalte fagpersonene i et prosjekt for Norskog (Norsk Skogbruksforening), der blant annet boplikt og odels- og åsetesrett var temaer. Så vidt jeg husker var Aanesland og jeg ikke så veldig uenige den gangen, rett og slett fordi den situasjonen vi diskuterte i landets store og ofte ganske folketomme skogskommuner er en helt annen enn den vi diskuterer på Tjøme i dag. Den gang diskuterte vi situasjonen på steder som vi for enkelhets skyld kan kalle ”Finnskogen”, truet av fraflytting og av ulike restriksjoner som gjør det vanskelig for folk å flytte fra by til bygd, for å erstatte dem som vil flytte den omvendte veien, fra bygd til by. Her er det bedre å selge hus til ferieboliger istedenfor å la dem stå tomme og forfalle. 
I dag er jeg veldig uenig med Prof. Aanesland. Problemet med hans argumentasjon på Tjøme er at han ikke ser forskjell på Venezia og Finnskogen, i en situasjon der Tjøme ligner langt mer på Venezia enn på Finnskogen. Kommunen er ikke preget av tomme hus som forfaller fordi ingen vil bo der, Tjøme ligger tvert imot i et pressområde i ”Oslofjordbyen”. 
Mange mennesker på Tjøme har store økonomiske interesser av utfallet i denne saken. For noen kan huset være en finansinvestering som kan øke i verdi med et titalls millioner dersom Høyre og Frp. får sin vilje. For andre vil den økonomiske konsekvensen av vedtaket bli motsatt: at barna antagelig må betale høyere arveavgift når de engang overtar sitt barndomshjem. En slik situasjon burde stille spesielt store krav til politisk ryddighet og redelighet. Hele debatten kom imidlertid svært skjevt ut da de to høyrepolitikerne som først frontet saken om å oppheve boplikten etter pressen å dømme så ut til å kunne tjene millionbeløp på endringsforslaget. Den ubehagelige følelsen av uryddighet er ikke blitt bedre. Det er lite tillitvekkende når de partiene som vanligvis er ideologisk mest opptatt av ’fri konkurranse’ er de samme som nå bruker all sin makt og prestisje for å sikre at Aanesland får monopol på å uttale seg faglig om boplikt.
Den mest kjente kvinnelige økonom noen gang, Prof. Joan Robinson ved Cambridge-universitetet, hevdet at ”Hovedgrunnen til å studere økonomi er å unngå å bli lurt av økonomer”. Dette gjelder også på Tjøme.


Erik Reinert bor på Hvasser og er siviløkonom og sosialøkonom.

 

Dette innlegget har stått på trykk i Tønsbergs blad.


< Forrige   Neste >
     
Bakgrunn
 
Statistikk
 
Intervjuer
 
Debatt
   
List etter dato
 
Boplikt-tjome is hosted and designed by Iris Informatikk