Hjem
 
Antall besøkende:   35760
 
Gode grunner
 
Argumenter mot
 
 
 
Kontakt oss
 
 
Folkeaksjonen for boplikt


Informasjon og propaganda
Wednesday 29. August 2007

Informasjon og propaganda

Professor Normann Aanesland har besøkt Tjøme for å opplyse folket, men folket viste ikke professoren nok respekt. Hvorfor?

Tønsbergs Blads rapport fra møtet finner du her. Anne Mitsem Borgersen (H) sitt hjertesukk over de uhøflige boplikttilhengerne finner du her. Og Niels Chr. Geelmuyden sitt tilsvar til Borgersen, her.
Litt i seneste laget ønsker Ordføreren også å arrangere et møte for boplikttilhengere, se her.

Temaet for møtet var boplikten, den viktigste politiske saken i Tjøme kommune på årevis. Aanesland er en kjent motstander av boplikten, og det var Høyre som opprinnelig ønsket han til bygda. Det er fair-enough, - et propagandamøte for de to nei-partiene Høyre og Fremskrittspartiet må vi godta i disse valgkamptider. Men Fremskrittspartiet var ikke fornøyd, de ville demonstrere sin makt og døpte om møtet til et objektivt informasjonsmøte arrangert av kommunens ledelse.

Aanesland er en spesiell type. En forfriskende åpen personlighet, men også vulgær og provoserende. Alle som ikke var enige med ham, ble stemplet som sosialister. Det provoserte nok mange av salens boplikttilhengere. Tjøme er ikke akkurat stappfullt av sosialister, men det er mange som bryr seg om felleskapets beste.

Internt i partiet Høyre vedtok man med knappest mulig margin  å gå mot boplikt, og har mistet mange medlemmer siden. I Fremskrittspartiet var det ledelsen som bestemte seg for å avvikle hele boplikten, uten engang å spørre velgerne til råds. Som kjent skapte dette så mye bråk i egne rekker at de måtte ekskludere halve partiet på øya. Derfor virker det ganske desperat å kalle alle som ikke er enige med dem sosialister.

Men det største problemet med møtet var at Aaneslands foredrag var så lite aktuellt med hensyn på nettop Tjøme. Han snakket om boplikt i landbruket og om fraflyttingstruede skogsbygder i Utkant-Norge. Men Tjøme er en del av det pressområdet som kan kalles Oslofjord-byen, og samtidig landets mest populære kommune for fritidsboliger. Det er ingen mangel på folk som vil bosette seg her, men om boplikten oppheves kan de bli utkonkurrert på boligmarkedet av nyrike som jakter på fritidsbolig.

Aanesland insisterer fortsatt på det ubegripelige standpunktet at høyere boligpriser vil lokke flere unge familier i etableringsfasen til kommunen. Men bare de som ønsker å selge og flytte ut, har fordel av høye boligpriser. Boligkjøpere ønsker så lav pris som mulig. Tjøme har allerede fylkets høyeste boligpriser og prisene øker også mest her ute. Hans argumenter er altså irrelevante. Problemet for kommunen er at prisene kan bli for høye. I Hjelmeland, fritidskommune for Stavanger, har nå fraflyttingen begynnt, etter at boplikten ble opphevet for et år siden. Prisene stiger og fastboende flytter ut.

Kommende valg er et lokalvalg og lokalpolitikere bør vise interesse for kommunens inntekter. Disse er avhengig av antall fastboende. Både skatteinntekter og overføringer fra staten avhenger av antall fastboende. Men nei-partiene Høyre og Fremskrittspartiet er bare opptatt av ideologi. De konkurrerer om hvem som er de største liberalistene. Kommunen vil lide hvis dette prinsipprytteriet får fortsette.

Nei-politikerne er oppgitte over at Aanesland ikke ble vist nok respekt. I gamle dager het det ironisk at ”Den Gud ga embete ga han også forstand”. Sånn er det ikke lenger. Selv ikke professorer er hevet over kritikk. Særlig ikke en såpass klart politisk person som Aanesland.
Man høster som man sår.


< Forrige   Neste >
     
Bakgrunn
 
Statistikk
 
Intervjuer
 
Debatt
   
List etter dato
 
Boplikt-tjome is hosted and designed by Iris Informatikk