Hjem
 
Antall besøkende:   35760
 
Gode grunner
 
Argumenter mot
 
 
 
Kontakt oss
 
 
Folkeaksjonen for boplikt


svar til sundene
Wednesday 27. June 2007

Svar til Sundene

I Hjelmeland kommune i Ryfylke ble boplikten opphevet for ett år siden. I første kvartal i år sank folketallet i Hjelmeland med nesten en prosent og boligprisene er snart doblet.

Tjøme Høyres ordførerkandidat Gunstein Sundene er fortsatt opptatt av å diskutere oppganger og nedganger i folketallet (debattinnlegg i Tønsbergs blad 18. juni), men det avgjørende spørsmålet er hvordan en eventuell oppheving av boplikten vil fungere i forhold til dette. Sundene er fortsatt mot boplikt, men er ikke lenger like skråsikker på at en oppheving av boplikten er det eneste saliggjørende.
Her er det interessant å se på erfaringene fra Hjelmeland kommune, en og en halv times reise fra Stavanger. Tirsdag 12. juni rapporterte Dagens Næringsliv fra Hjelmeland: ”Et år etter at Hjelmeland kommune opphevet boplikten er rekordmange eiendommer til salgs som fritidsboliger. ...(nå) er prisnivået på eiendommer i ferd med å bli fordoblet i forhold til prisene som ville blitt oppnådd dersom det fortsatt var boplikt. ...I første kvartal i år økte nettoutflyttingen med ... 23 personer, tilsvarende nesten en prosent av folketallet.”
Sundenes løsning er å bygge mer: ”Tjøme Høyre mener at boligbyggingen må økes, og at den må økes ganske mye.” Videre viser han til at det siden år 2000 er gitt ”nesten 200 byggetillatelser ... uten annen virkning enn å øke befolkningens gjennonsnittsalder”. Men her sier nettop Sundene at boligbygging i seg selv ikke bidrar til en befolkningsøkning. Selv om vi for eksempel bygde 2000 nye hus, en dobling av antallet boliger på Tjøme, ville vi fortsatt sitte igjen med Sundenes nedslående konklusjon ”...uten annen virkning enn å øke befolkningens gjennomsnittsalder”.
Så da gjenstår boplikten. Det første, enkle skritt for å håndheve boplikten effektivt er å velge politikere som ikke går åpent ut og innbyr til sniking ved å reklamere for at i deres kommune blir ikke boplikten håndhevet.

< Forrige   Neste >
     
Bakgrunn
 
Statistikk
 
Intervjuer
 
Debatt
   
List etter dato
 
Boplikt-tjome is hosted and designed by Iris Informatikk