Hjem
 
Antall besøkende:   35760
 
Gode grunner
 
Argumenter mot
 
 
 
Kontakt oss
 
 
Folkeaksjonen for boplikt


schømer
Wednesday 27. June 2007

Frp sine vanskeligheter

Gard Schømer fra Tjøme Frp går rundt grøten når det gjelder boplikt, i et debattinnlegg i Tønsbergs blad lørdag 16. juni. Han er mot boplikt, men kvier seg for å si det rett ut, antagelig fordi han vet hvor upopulært et slikt standpunkt er blant velgerne på Tjøme.

Dagen før, fredag 15. juni, har Schømer et større innlegg på prioritert plass i TB hvor han utelukkende snakker om hvor fantastisk kommunen har blitt etter at partiet fikk ordføreren. Her nevner han ikke boplikten med et ord. Dette for Frp så vanskelige spørsmål gjemmer han bort i en liten unnselig debattartikkel på uprioritert plass dagen etter. Det som er vanskelig for Frp sine lokalpolitikere er at de er tvunget til å følge sentrale direktiver som går tvert i mot interessene til sin kommune. Derfor håper de at velgerne ikke skal oppfatte at de har feil standpunkt i bopliktsaken, og at de skal få stemmer av lojalitet eller på bakgrunn av et eller annet rikspolitisk standpunkt partiet har.
Men Schømer innrømmer ikke denne vanskeligheten. I steden snakker han om alt mulig annet som er vanskelig.
For det første at det er så vanskelig med boplikt fordi det er så mange som bor i syden om vinteren. Dette er ikke så vanskelig. For det første sikrer boplikten at tjømlinger som bor i syden om vinteren allikevel betaler skatt til Tjøme. Som lokalpolitiker må da Schømer være interessert i å sikre skatteinntektene til kommune? For det andre tillater altså boplikten folk å oppholde seg andre steder i verden 50 prosent av tiden (ganske fritt, ikke sant?) så lenge de betaler skatt til Tjøme. For det tredje er ikke det viktigste med håndheving av boplikten å fintelle på antallet dager boligen er bebodd. Skatteinntektene er det viktigste, så får vi etter hvert se om fraværet blir et ekstremt problem.
Videre er det et stort problem for Schømer at de sjønære boligene er så dyre allikevel at ingen vanlige tjømlinger har råd til dem. Men vi kan allikevel tvinge de som ønsker å kjøpe disse boligene til å bosette seg her og til å betale skatt til Tjøme. Tjøme er i mulig pendleravstand til Oslo, det finnes helt sikkert de som er villige til å betale fem til åtte millioner (Schømers tall) for et praktsted her ute, selv med boplikt. Husk at inngangsbilletten på boligmarkedet i Oslo nå nærmer seg tre millioner.
Dessuten overser Schømer det faktum at alt på Tjøme er sjønært. Alle bopliger på Tjøme er potensieller fritidsboliger, en bolig nummer to, for velstående Oslo-borgere. Han har kanskje ikke fått med seg erfaringene fra Hjelmeland kommune i Ryfylke, 1.5 timers reise fra Stavanger? Her ble boplikten opphevet for et år siden og prisene er i ferd med å dobles og bare første kvartal i år hadde kommunen en netto utflytting på 1 prosent.
Schømer peker på at arbeidsplasser er viktigere enn boplikt for at folk skal bli værende i kommunen. Jo arbeidsplasser er viktig, men vi kommer ikke forbi at Tjøme først og fremst er en kommune hvor folk bor, mer enn de jobber. Derfor blir prisen på boligen viktig. Folk er villige til å bo litt perifert dersom bostedet har andre verdier og prisen på boligen ikke er for høy. Og prisene vil øke kraftig, dersom boplikten oppheves, jamfør igjen Hjelmeland kommune.
Det siste problemet Schømer tar opp er at konsesjonsloven har så mange smutthull. Sitat: ”Se hva som skjedde med eiendommen til Trond Ramski på Veierland. Etter pålegg om tvangssalg valgte han bare å leie den ut, så var boplikten oppfylt.” Det er vanskelig å forstå hva Schømer mener er så galt med dette. Det er da ikke uvanlig i Norge at folk leier den boligen de bor i? Så lenge leieforholdet er reelt er det ingen problem. Folk får naboer, kommunen får skatteinntekter. Det er vel ingen på Veierland som har noe spesiellt behov for å se Ramski personlig hver bidige dag, året rundt.
Videre sier Schømer at ”Andre muligheter er at man kjøper eiendommen i foreldres navn for så å overføre den tilbake som arv.” Dette er imidlertid et brudd på loven. I paragraf 7 heter det blant annet: ”... konsesjonsfriheten for nærstående ...(gjelder) bare dersom eieren har hatt tinglyst hjemmel til eiendommen de siste 5 årene forut for overdragelsen”. Men kanskje Schømers parti kan gå inn for ytterligere  innstramminger i disse reglene?
Håndheving av boplikten er sikkert ikke uproblematisk. Men la oss begynne med det enkleste først. La oss få byttet ut en ordfører som aktivt går ut i media og reklamerer for at boplikten i hans kommune ikke vil bli håndhevet. Da vil vi antagelig ta 50 prosent av snikerne. Deretter får vi kreve at alle som kjøper en konsesjonsbelagt bolig i kommunen faktisk melder flytting til kommunen, eller skaffer seg leietagere som melder flytting. Da vil vi ta de neste 25 prosent av snikerne. Før eller siden vil vi nå et punkt hvor det koster mer å håndhve loven enn det en vinner, men disse to første punktene skulle være ganske profittable.

< Forrige   Neste >
     
Bakgrunn
 
Statistikk
 
Intervjuer
 
Debatt
   
List etter dato
 
Boplikt-tjome is hosted and designed by Iris Informatikk