Hjem
 
Antall besøkende:   35760
 
Gode grunner
 
Argumenter mot
 
 
 
Kontakt oss
 
 
Folkeaksjonen for boplikt


ryfylke
Thursday 14. June 2007

Fraflytting i Ryfylke

Her er et godt eksempel på hva som skjer om man opphever boplikten i en kommune som er attraktiv for fritidsbebyggelse. "Ett år etter at Hjelmeland kommune opphevet boplikten er rekordmange eiendommer til salgs som fritidsboliger"  sier Dagens Næringsliv tirsdag 12 juni.

”Allerede ett år etter at boplikten ble opphevet, er prisnivået på eiendommer iferd med å bli doblet i forhold til prisene som ville blitt oppnådd dersom det fortsatt var boplikt.” skriver avisen videre.


”Hjelmeland har opplevd netto utflytting de siste tre årene. I hele fjor gikk innbyggertallet ned med 17 personer.
I første kvartal i år økte nettoutflyttingen med ytterligere 23 personer, tilsvarende nesten en prosent av folketallet i kommunen med 2684 innbyggere per 1. april i år.”

Hva var det vi sa!


< Forrige   Neste >
     
Bakgrunn
 
Statistikk
 
Intervjuer
 
Debatt
   
List etter dato
 
Boplikt-tjome is hosted and designed by Iris Informatikk