Hjem
 
Antall besøkende:   35760
 
Gode grunner
 
Argumenter mot
 
 
 
Kontakt oss
 
 
Folkeaksjonen for boplikt


Svar til Mitsem Borgersen
Tuesday 12. June 2007

Boplikt nok en gang...


Det gjøres svært lite for å begrense misbruk av eksisterende regler for boplikt, skriver Gøthe Gøthesen. Denne artikkelen stod på trykk i Tønsbergs Blad 4. juni.

Av Gøthe Gøthesen

 

I Tønsbergs Blad 19. mai har Anne Mitsem Borgersen et innlegg om boplikt på Tjøme. Hun tar stort sett opp spørsmål som tidligere har vært stilt, diskutert og besvart. Jeg skal likevel prøve å klargjøre hva folkeaksjonen for boplikt mener om disse spørsmålene.
Innledningsvis er Anne Mitsem Borgersen opptatt av håndheving av boplikten. Hun spør: "Er det riktig å bruke ressurser på bopliktpoliti?". Hun avviser selv denne ideen som kostbar og upraktisk. Det har hun sikkert rett i. De fleste er klar over at en del sommergjester har kjøpt helårsboliger på Tjøme på falske premisser. Men vi velger å tro at flesteparten av dem som ønsker en feriebolig her ute, foretrekker en lovlig fremgangsmåte. At enkelte jukser rettferdiggjør ikke innføring av et spesialpoliti. Men det ville vel ikke være for mye forlangt om Tjøme kommune hadde en person som hadde ansvaret for å følge med. Det er også rimelig å anta at når noen av kommunens ledende politikere går aktivt inn for å sabotere boplikten, virker dette negativt på dem som skal håndheve den. Det gjøres svært lite for å begrense misbruk av eksisterende regler for boplikt. Mange unge tjømlinger ønsker å flytte til Tjøme etter noen år utenfor øya. Menge av dem taper budkampen om helårsboliger mot ressurssterke oslofolk som bevisst spekulerer i å kjøpe huset med boplikt for så å benytte det som hytte.

Boplikten får skylden for de fleste ulykker som rammer vårt hardt prøvede samfunn. Hvem vet, her har vi kanskje forklaringen på klimaforandringen? Folketallet synker, får vi vite. Men Statistisk sentralbyrås tall viser at siden vi fikk boplikten for godt og vel 30 år siden, har folketallet hatt en rekordartet økning på 50 prosent. At det de siste fem-seks årene har flatet litt ut, bør vi vel egentlig være glade for. Som Anne Mitsem Borgersen er inne på, kan dette skyldes mangel på egnede boliger. Men det har intet å gjøre med spørsmålet om vi skal ha boplikt eller ei. Et annet "problem" er at antall barn i førskolealder har sunket. Og det skyldes også den forhatte boplikten! Den ideelle boformen for de fleste barnefamilier er småhus med en hageflekk. I dag planlegges ikke Tjømes boligprogram av politikerne, men av eiendomsutviklere. De satser på det som gir størst fortjeneste: dyre blokkleiligheter. Det er vel heller tvilsomt om disse vil øve noen tiltrekning på småbarnsfamilier. Men for velbeslåtte pensjonister passer de bra.
Innlegget antyder videre at boplikttilhengerne vil innføre eiendomsskatt. En velkjent, men ikke særlig redelig debattform er å tillegge motstanderne synspunkter de ikke har…Image

Svært mange ønsker en fritidsbolig på Tjøme. Men i kommuneplanens arealdel kan vi lese følgende: "Det er forbud mot fradeling til og oppføring av ny fritidsbebyggelse". Avskaffer vi boplikten, har feriefolket et greit tilbud: De kan kjøpe seg et helårshus og benytte det som fritidsbolig. Alternativt kan det oppføres nye hus som benyttes som hytter!
Vi som aksjonerer for boplikt har ett hovedmotiv. Vi ønsker at Tjøme skal fortsette å være et levende samfunn der det bor folk hele året. Dette mener vi å oppnå ved å beholde boplikten. Å avskaffe den kan ha katastrofale følger. Det eneste som taler mot denne ordningen er at enkelte hus ikke kan selges med skyhøy gevinst. Vi tror de fleste tjømlinger betrakter husene sine som hjem, ikke som spekulasjonsobjekter.
Anne Mitsem Borgersen benytter spalteplassen til å fremheve Tjøme Høyres innsats i det godes tjeneste. "Det har kostet mye å overta et Tjøme i forfall etter 12 år med Ap og Tjømelista", forteller hun. Vi avstår fra kommentarer; aksjon for boplikt er ikke partipolitisk. Vi har støtte fra ytre venstre til ytre høyre. Men vi setter spesielt stor pris på at flere av Høyres gamle medlemmer støtter vår aksjon og hilser flere deltakere velkommen.

 


< Forrige   Neste >
     
Bakgrunn
 
Statistikk
 
Intervjuer
 
Debatt
   
List etter dato
 
Boplikt-tjome is hosted and designed by Iris Informatikk