Hjem
 
Antall besøkende:   35760
 
Gode grunner
 
Argumenter mot
 
 
 
Kontakt oss
 
 
Folkeaksjonen for boplikt


forgubbing
Tuesday 22. May 2007

Forgubbing?

Det er ingen spesiell forgubbing på Tjøme, men i samfunnet som helhet har det vært diskutert en generell forgubbing i mange år. Søskenflokkene blir mindre og levealderen blir høyre. Men dette gjelder også i kommuner uten boplikt, som Nøtterøy.

 

En sammenligning mellom Nøtterøy og Tjøme, fra 1970 til i dag viser at levealderen har økt og barnekullene har blitt mindre. Det prosentvise antallet personer over 70 år har økt noe i begge kommuner og det prosentvise antallet barn under 16 år har avtatt noe.

Image 

Det er mellom 40 og 60 prosent småbarn i forhold til pensjonister både på Tjøme og Nøtterøy. Variasjonene er noe større på Tjøme enn på Nøtterøy fordi Tjøme har en mindre befolkning – jo mindre befolkning jo større variabilitet.
Til sammenligning, pressområde nr 1, Oslo, og en typisk fraflyttingskommune, Steigen i Nordland hvor antall småbarn i hele perioden har ligget mellom 40 og 20 prosent.

Image


< Forrige   Neste >
     
Bakgrunn
 
Statistikk
 
Intervjuer
 
Debatt
   
List etter dato
 
Boplikt-tjome is hosted and designed by Iris Informatikk