Hjem
 
Antall besøkende:   35384
 
Gode grunner
 
Argumenter mot
 
 
 
Kontakt oss
 
 
Folkeaksjonen for boplikt


plukk et tall
Tuesday 01. May 2007

Plukk et tall

Hvis du har lite av noe, kan du ved hjelp av prosentregning få små variasjoner til å framstå som dramatiske. Hvis du i tillegg velger begynnelse og slutt på kurvene dine med omhu, kan du få situasjonen til å se enda verre ut.

La oss for eksempel velge Verdens Ende, helt ytterst ved parkeringsplassen. Her ute bor det ikke mange barnefamilier, og barnekullene er små. En eller annen gang i 1998 må innbyggerne imidlertid ha fått ånden over seg, og høsten 2004 kunne det plutselig gå hele fem førsteklassinger på skolebussen.

Året etter var de blitt til fem andreklassinger. Mens førsteklassingene var helt borte. Hvordan skal vi framstille denne dramatiske reduksjonen?

Vel - det kan du faktisk velge sjøl! Her er alle muligheter åpne:

Image
Folketall i Tjøme, 1800-2000

Du kan for eksempel lage en kurve som starter ved skolestart 2000 - da var det temmelig tomt på holdeplassen der ytterst i havgapet. Året etter sto det en liten gutt der, og høsten 2002 dukket det opp to små jenter – før barnekullene altså eksploderte i 2004.

Kurven ville vist en dramatisk økning i antallet Tjømebarn - og du kunne kanskje ha tatt den som et bevis på at boplikten redder oss.

Hadde vi derimot valgt oss en kurve som startet høsten 2004, ville vi kunnet vise det motsatte: Barnekullene stuper - og er ikke dette et bevis for at boplikten virker mot sin hensikt?

Også Tjøme som helhet er et nokså lite sted.
Image
Årlig befolkningsvekst, Tjøme i rødt og Nøtterøy i blått

“Antall barn under fem år er redusert med 35 prosent siden år 2000. Samtidig har antall pensjonister økt.”, sa Høyres ordførerkandidat Gunstein Sundene i en artikkel i Tønsberg Blad den 6. Mars 2007, i en artikkel der han også “ser svært alvorlig på den kraftige reduksjonen i antallet barn under fem år på Tjøme.”

Den 28. April, i samme avis, skriver han at “Tjømes særegne boplikt virker ikke lenger. Barnefamilier trekker til nabokommunene. Varsellampene bør blinke når statistikken viser at antallet skolebarn er sunket med 35
prosent de sju siste årene.”

35 prosent reduksjon siden 2000 høres unektelig dramatisk ut. Men hvordan har  Sundene valgt sine tall?

Som i eksempelet med Verdens Ende, er antall barn under fem år på Tjøme et tall som i prosent varierer friskt fra år til år, nettopp fordi vi er såpass få innbyggere her. I en lang og uryddig kurve, plukker Sundene ut de siste sju årene.
Image
Nyfødte på Tjøme i blått og 5års middel i rødt

År 2000, som Sundene velger som sitt utgangspunkt, var et toppår, med 375 unger under fem. Starter du på en topp, går veien uvegerlig nedover. Hvorvidt utviklingen er positiv eller ikke, kan du bare se dersom du bruker lengre tidsspenn.

Boplikten på Tjøme ble innført allerede i 1976. Den gang bodde det 3295 mennesker her, omkring 200 av dem var under fem år. I 1970 bodde det 2904 personer på Tjøme, det laveste tallet siden 1950, da det totalt var 2911 mennesker her. Vi var altså inne i en langsiktig nedadgående periode.

Siden den gang har befolkningen økt, og i 2006 var vi  4566. Altså med boplikt.

Tallene viser altså at antallet mennesker - barn som voksne - har økt siden boplikten ble innført. Skal du få boplikten til å fremstå som en trussel mot bygda, må du starte på en tilfeldig topp, og regne deg en håndfull år framover. De lange tidsstrekkene viser noen annet…
Image
Nyfødte i Nøtterøy i blått og 5års middel i rødt


< Forrige   Neste >
     
Bakgrunn
 
Statistikk
 
Intervjuer
 
Debatt
   
List etter dato
 
Boplikt-tjome is hosted and designed by Iris Informatikk