Hjem
 
Antall besøkende:   35760
 
Gode grunner
 
Argumenter mot
 
 
 
Kontakt oss
 
 
Folkeaksjonen for boplikt


befolkningsvekst
Tuesday 22. May 2007

Historiske tall


Stikk imot hva motstanderne hevder har Tjøme hatt en kraftig befolkningsvekst etter innføringen av boplikt. Dette skyldes mange grunner, blant annet at folk trives her ute. Så lenge det ikke er for  dyrt er Tjøme et bra sted å bo.

 

 

Siden innføringen av boplikt midt på 70-tallet har folketallet påTjøme økt kraftig. Dette kan selvsagt ikke forklares utelukkende med boplikten. Det er mange forskjellige grunner til at folk velger å bosette seg et sted. Tilgangen på bolig, og ikke minst jobb, er to viktige grunner.
Pris er viktig på den måten at er prisen for høy veid opp mot andre faktorer, velger folk å bosete seg et annet sted. Det er vel ingen som kjøper bolig bare fordi prisen er høy, slik professor Normann Aanesland hevder.
Den kraftige befolkningsveksten på Tjøme etter innføringen av boplikt er først og fremst et slående argument mot Aaneslands profetiske uttalelse:

Image
Folketallet på Tjøme, 1800-2000. Slutten på seilskutetida omkring 1890. Innføring av boplikt, midt på 70-tallet

”Når en kystkommune som Tjøme innfører boplikt, går verdien på helårsboliger ned. ... Dette fører igjen til at færre unge vil kjøpe eiendommer på slike steder. De unge tar ikke sjansen på å investere i bolig i en kommune der prisutviklingen ikke henger med prisutviklingen ellers i landet.”

 I tiden etter 1970 har Tjøme i perioder har en ekstremt høy befolkningsvekst, på over 3% pr år i perioder. Men denne veksten har også vært svært variabel. Langt mer variabel enn på Nøtterøy. Dette er også å forvente rent statistisk: jo mindre befolkning jo større variabilitet, i blant annet vekst, størrelse på barnekull, etc.

Image
Befolkningsvekst i prosent av foregående år, Tjøme og Nøtterøy, 1971-2005


< Forrige
     
Bakgrunn
 
Statistikk
 
Intervjuer
 
Debatt
   
List etter dato
 
Boplikt-tjome is hosted and designed by Iris Informatikk